top of page

Change
Management

Zmiany są nierozerwalną częścią funkcjonowania firmy. Pomagamy firmom IT i ich pracownikom przechodzić przez nie łagodnie i skutecznie.

Czy ta usługa jest dla mnie?

 • Tak, jeśli chcesz zwiększyć szansę na powodzenie wprowadzanych zmian w Twojej firmie.

 • Tak, jeśli chcesz aby Twój zespół rozumiał zmiany, które zachodzą w firmie.

 • Tak, jeśli chcesz aby Twój zespół był zaangażowany we wprowadzanie zmian w organizacji.

 • Tak, jeśli chcesz aby Twoja firma rozwijała się i działała efektywnie.

Co mogę zyskać?

 • Szybszy rozwój swojej firmy, unikniesz wiele błędów i sytuacji kryzysowych dzięki skutecznej strategii wdrażania zmian w swojej firmie. 

 • Zadowolenie pracowników, którzy będą znać i rozumieć zmiany jakie zachodzą w organizacji. W dużej mierze będą ich częścią co ułatwi ich zaakceptowanie i wdrożenie. 

 • Jasny i konkretny plan na wprowadzanie zmian w organizacji. 

 • Pewność, że wprowadzane zmiany są dobre dla firmy i przyniosą jej korzyści, dzięki etapowi ewaluacji. 

Jakie są kroki do podjęcia współpracy?

 1. Spotkanie online. Jego celem będzie poznanie Twojej organizacji ze szczególną koncentracją na zmianach jakie aktualnie planujesz wprowadzić w swojej firmie. Omówimy proces i termin rozpoczęcia współpracy.

 2. Przygotowanie oferty z zakresem prac oraz wyceną projektu.

 3. ​Podpisanie umowy. Aby ograniczyć formalności, możemy zrobić to także online.

Jakie działania zostaną wykonane?

 • Ustalimy rodzaje i zakres zmian jakie chcesz wprowadzić aktualnie w swojej firmie. 

 • Zostanie opracowany plan wprowadzenia zmian krok po kroku oraz mierniki, które należy monitorować w trakcie trwania procesu, a także osoby które powinny być zaangażowane we wprowadzanie zmian.

 • Zadbamy o stworzenie odpowiedniego środowiska w Twojej organizacji do wprowadzania tych zmian (kampanie informacyjne, zaangażowanie pracowników itp.)

 • Zaplanujemy i przygotujemy Twój zespół do etapu ewaluacji wprowadzanych zmian. 

 • Zaplanujemy komunikacje wdrażanych zmian w Twojej firmie i wprowadzanie ich do poszczególnych procesów.

Jaki jest koszt usługi?

 • Pierwsze spotkanie dostarczy wszystkich informacji niezbędnych do wyceny usługi. Zostanie ona przesłana po spotkaniu.

Czy mogę porozmawiać o szczegółach?

Tak! Zapraszam do kontaktu! Wybierz wygodny dla Ciebie termin.​

bottom of page