top of page

Projektowanie 
Procesów HR

Projektujemy procesy HR w całym cyklu życia pracownika, tak by pracowało się z nimi łatwo i przyjemnie oraz przynosiły maksymalne korzyści.

Czy ta usługa jest dla mnie?

 • Tak, jeśli chcesz uruchomić jeszcze nie istniejący proces HR w Twojej firmie np. onboarding, offboarding, analityka HR, ścieżki kariery itp. 

 • Tak jeśli chcesz przyciągać dobrze dopasowanych do Twojej formy pracowników.

 • Tak, jeśli chcesz mieć pewność, że podczas rekrutacji podejmujesz słuszną decyzję.

 • Tak jeśli chcesz zapewnić szybkie i skuteczne wdrożenie swoich pracowników w nowe obowiązki przy rozpoczęciu przez nich pracy. 

 • Tak, jeśli chcesz skutecznie budować zaangażowane i efektywne zespoły. 

 • Tak, jeśli chcesz podejmować decyzje w dziale HR w oparciu o dane, a nie przypuszczenia. 

 • Tak, jeśli chcesz budować zdrowe, przyjazne miejsce pracy, które jednocześnie realizuje cele biznesowe. 

Co mogę zyskać?

 • Świetnie działające procesy, które angażują i pomagają w realizacji celów biznesowych. 

 • Docenie ze strony pracowników, którym będzie pracować się łatwiej i przyjemniej z dobrze zaprojektowanymi procesami. 

 • Pewność, że wdrożone procesy pomagają rozwijać się Twojej firmie, a nie ją ograniczają. 

 • Pełne wsparcie we wdrożeniu zaprojektowanych procesów w Twojej firmie. 

Jakie są kroki do podjęcia współpracy?

 1. Spotkanie online. Jego celem będzie poznanie Twojej organizacji ze szczególną koncentracją na procesach HR, które chciałbyś wdrożyć w swojej organizacji. Omówimy proces i termin rozpoczęcia współpracy.

 2. Przygotowanie oferty z zakresem prac oraz wyceną projektu.

 3. ​Podpisanie umowy. Aby ograniczyć formalności, możemy zrobić to także online.

Jakie działania zostaną wykonane?

 • Analiza misji i wizji firmy, celów strategicznych oraz kultury organizacyjnej - jeżeli te obszary nie są jeszcze spisane i nazwane - nic nie szkodzi - określimy sobie potrzeby Twojej firmy podczas rozmowy. Jest to niezbędny element. Procesy, które będziemy projektować musza wspierać rozwój Twojej firmy i być dopasowane do jej kultury organizacyjnej.

 • Kompleksowy projekt wybranych procesów, gotowy do wdrożenia w Twojej firmie. 

 • Jeżeli zostanie to ujęte w zleceniu, otrzymasz tez pełne wsparcie w zakresie wdrożenia zaprojektowanych procesów w swojej firmie.

Jaki jest koszt usługi?

 • Pierwsze spotkanie dostarczy wszystkich informacji niezbędnych do wyceny usługi. Zostanie ona przesłana po spotkaniu.

Czy mogę porozmawiać o szczegółach?

Tak! Zapraszam do kontaktu! Wybierz wygodny dla Ciebie termin.​

bottom of page